Hướng dẫn In Vé Dò Trên Trình Duyệt Internet Explorer

Cài đặt bảng in trên trình duyệt Internet Explorer
 
Sau khi bấm In Vé Dò của sổ Bảng In Vé Dò Như Sau:
- Nếu đây là lần in đầu tiên trên trang của chúng tôi, bạn hãy bấm Cancel và tiến hành cái đặt Trang In theo hướng dẫn bên dưới.
- Nếu bạn đã cài đặt Trang In rồi thì hãy nhấn Print


 
Hướng dẫn cài đặt trang IN
Click chuột phải lên màn hình -> Chọn Print preview . Của sổ Print preview sẽ hiễn thị và bạn hãy chọn các tùy chọn như hình bên dưới


 
Sau đó Click vào biểu tường Cài đặt để chỉnh canh lề và đầu trang chân trang. ( Page Setup )
Text Box: 2. Canh lề tối thiểu ( Nhập 0 -> 0.2 )Text Box: 4. Hoàn tấtText Box: 3. Đầu trang và chân trang bỏ trốngText Box: 1. Chọn khổ giấy A4, In Dọc
 
Xong rồi , giờ hãy bấm Print và xem kết quả.
Chúc Bạn Thành Công !


Hương Dẫn Toàn tập

select gl_id,gl_images,gl_title,gl_url,gl_posttime from dnw_gallerys where gl_glr_id=13 rand() limit 0,16