Hướng dẫn In Vé Dò Trên Trình Duyệt Google Chrome

Cài đặt bảng in trên trình duyệt Chrome
 
Sau khi bấm In Vé Dò  hãy chọn các thông số như hình bên dưới:
Text Box: Chọn canh lề tối thiểuText Box: Bỏ đầu trang và chan trangText Box: Chọn khổ In Dọc
 
Nếu bạn đã chọn như hình trên mà vẫn bị xuống dòng ( máy in khác HP, Canon ) thì hãy làm như hình bên dưới
Text Box: 2. Kéo 2 đường biên vào trong cho cân đồi và không bị 2 trangText Box: 1. Chọn canh lề là tùy chỉnh


 
Kết quả như hình bên dưới
Sau khi bấm In Google Chrome sẽ lưu trữ các tùy chọn Bảng In của bạn cho các lượt in sau này.
Chúc Bạn Thành Công !


Hương Dẫn Toàn tập

select gl_id,gl_images,gl_title,gl_url,gl_posttime from dnw_gallerys where gl_glr_id=13 rand() limit 0,16